สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอภาชี

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอภาชี

มีทั้งหมด 8 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ตำบลกระจิว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว  หมู่ 3 ต.กระจิว อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน:   

นายสมเจตน์ วาจาชื่น

เลขานุการ 

นางสาวชารินี  ศรีทอง

โทรศัพท์/โทรสาร:

035-773-315


https://goo.gl/maps/9Zky7ht9cq32

2

ตำบลโคกม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ม.8  ต.โคกม่วง  อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน   

นายมณเฑียร โรจนีย์

เลขานุการ 

นายโฆษิต ช่วยภักดี

โทรศัพท์/โทรสาร : 

035-317216


https://goo.gl/maps/hkn7LnNthck

3

ตำบลดอนหญ้านาง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง หมู่ 5 ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน

นายมานัส สมชื่น

เลขานุการ 

นางสาวกิติ์ติมา ตียากุล

โทรศัพท์/โทรสาร : 

0-3577-4045 ต่อ 12


https://goo.gl/maps/v5CiKmZTz3L2

4

ตำบลพระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระแก้ว  ม.5 ต.พระแก้ว อ.ภาชี  จ.อยุธยา 13140


ประธาน

นายบำรุง  ก้อนทอง

เลขานุการ 

นางทิพย์ชรินทร์  พูลเพิ่ม

โทรศัพท์/โทรสาร:

035-775096


https://goo.gl/maps/jCVPqSiJP8n

5

เทศบาลตำบลภาชี

สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี 111 หมู่ 4  ต.ภาชี อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน:    

นายสเกน จันทร์ผดุงสุข

เลขานุการ:  

นางสาวดอกอ้อ สิงห์ลา

โทรศัพท์ / โทรสาร

0-3531-1506


https://goo.gl/maps/EPtLPxAZMkr

6

ตำบลไผ่ล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม  ม.3 ต.ไผ่ล้อม  อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน :   

นายพรชัย อาวรจิตต์

เลขานุการ :

นางสาวอรสา อนุโชติ

โทร 035-246950


https://goo.gl/maps/LzmbSpDecxJ2

7

ตำบลระโสม

องค์การบริหารส่วนตำบลระโสม หมู่ 3 ต.ระโสม อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน :

นางพัฒนฉัตร  มาธุพันธุ์

เลขานุการ :

นายสุวิทชัย  ศรีน้อย

โทรสาร :  0-3520-0764   

โทรสาร 0-3520-0765


https://goo.gl/maps/tyQPCebpKV62

8

ตำบลหนองน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  หมู่ 4 ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.อยุธยา 13140


ประธาน: 

นายไตรรัตน์ จุรินทร

เลขานุการ : 

น.ส.ฐิตินันท์ คำศรีวาท

โทรศัพท์/โทรสาร
0-3577-1456


https://goo.gl/maps/PvEq746L1Mw

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017