สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอนครหลวง

มีทั้งหมด 8 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ตำบลคลองสะแก

หมู่ 2 ต.คลองสะแก อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน: 

นายอดิศักดิ์ เปาริก

เลขานุการ:

นางนิภาพร ชูวงศ์

โทรศัพท์ 035-716059

โทรสาร 035 779 255 -14


https://goo.gl/maps/svcsdRuKkZ42

2

เทศบาลตำบลนครหลวง

62/2 หมู่ 2 ต.นครหลวง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นายวานิช  ดิษฐลักษณ

เลขานุการ:  

นายสิรภพ เหลาคำ

โทรศัพท์ 035-259 445

โทรสาร 035 359 200


https://goo.gl/maps/Yae9GMcmW452

3

ตำบลบ่อโพง

119 หมู่ 4 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นายอภิชาต ภิรมย์เนตร์

เลขานุการ:  

น.ส.สุชาดา จิตกระแสร์

โทรศัพท์ 035-724 019 กด 4


https://goo.gl/maps/XtffaCjV7i12

4

ตำบลบ้านชุ้ง

หมู่ 6 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นายนุชิต ช่วยพยุง

เลขานุการ:  

น.ส.พฤตยา ทองคำ

โทรศัพท์ 035-285105


https://goo.gl/maps/KCzRAccgiSn

5

ตำบลปากจั่น

อบต.ปากจั่น  หมู่ 2 ต.ปากจั่น อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นางลัดดา ป้อมสุข

เลขานุการ:  

น.ส.หทัยกาญจน์ บัวทรัพย์

โทรศัพท์ 035-360950


https://goo.gl/maps/2nGGjQgUMH72

6

ตำบลแม่ลา

หมู่ 2 ตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน: 

นายสมบุญ จำพรต

เลขานุการ:  

นายวรินทร ด้วงคำ

โทรศัพท์ 035-200 963 ต่อ 105


https://goo.gl/maps/QJENAmQKxGq

7

ตำบลหนองปลิง

หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นายสำรวย กองอรรถ

เลขานุการ:  

นายสมบูรณ์ แสงโชติ

โทรศัพท์ 035-730710


https://goo.gl/maps/PZFYmzbbpGP2

8

ตำบลอรัญญิก

99 หมู่ 8 ต.ท่าช้าง อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260


ประธาน:

นายทองเจือ ชาญชัยศรี

เลขานุการ:  

น.ส.สุธินี คงเจริญสุข

โทรศัพท์ 035-761 495

โทรสาร 035 761 492


https://goo.gl/maps/ffcprKe868H2

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017