สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

Image Gallery

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี"รวมพลังแห่งความภักดี"
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วม "โครงการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบ
ร่วม "โครงการสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร" ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ร่วมพิธีจุดเทียน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง)