สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางบาล

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางบาล

มีทั้งหมด 6 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.เทศบาลตำบลบางบาล

สำนักงานเทศบาลตำบล  บางบาล ตั้งอยู่เลขที่ 99  หมู่ที่ 4 ตำบลบางชะนี    อำเภอบางบาล              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายธงชัย อวนกลิ่น

เลขานุการ :                  นายเอกนันท์ กอสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 035-200774 โทรสาร : 035-200775


https://goo.gl/maps/5zXb8x24mzR2

2

ศยช.ตำบลน้ำเต้า

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเต้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2ตำบลน้ำเต้า
อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายทองสุข สุขเกษม

เลขานุการ :    น.ส.ฐณัฎญ์กฤตา นาชิน

โทรศัพท์ : 035-782643 โทรสาร : 035-782722


https://goo.gl/maps/LiyydGNc1cy

3

ศยช.เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์

สำนักงานเทศบาลตำบล  มหาพราหมณ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลมหาพราหมณ์  อำเภอบางบาล                จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางวิภา มีลาภกิจ

เลขานุการ :                  นายจักก์ณภัทร รอดแสวง

โทรศัพท์ : 035-307779


https://goo.gl/maps/nN2erEFCyw42

4

ศยช.ตำบลกบเจา

องค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7ตำบลกบเจา
อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายธนภัทร อุบลรัตน์

เลขานุการ :    น.ส.แจ่มจันทร์ ภูทองทิพย์

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-308676


https://goo.gl/maps/Rgw7otA3DKp

5

ศยช.ตำบลพระขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6ตำบลพระขาว
อำเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นายชาญศักดิ์ ทรัพย์บุญ

เลขานุการ :            น.ส.สมลักษณ์ วงษ์สนอง

โทรศัพท์ : 035-333937 โทรสาร : 035-333936


https://goo.gl/maps/cAcHCNATpDq

6

ศยช.ตำบลบ้านคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5ตำบลบ้านคลังอำเภอบางบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน :                          นางมาลี กลิ้งโพธิ์

เลขานุการ :                  นายอานนท์ ท้าวศรีสกุล

โทรศัพท์/โทรสาร :
035-302817


https://goo.gl/maps/ciLroZ5Xcot

 

วันที่เผยแพร่ :

วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017