สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางซ้าย

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางซ้าย

มีทั้งหมด 5 ศูนย์

<<< ประกอบด้วย >>>

ลำดับ

ชื่อศูนย์ยุติธรรม

ที่อยู่

สถานที่ตั้ง

ประธานศูนย์ฯ/

เลขานุการศูนย์ฯ

แผนที่                                     

1

ศยช.ตำบลบางซ้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางซ้าย ตั้งอยู่เลขที่ 56 หมู่ที่ 3 ตำบลแก้วฟ้า
อำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                              นายภัคพล สาธุธรรม

เลขานุการ :

นางศุภาธนิษฐ์ แสงทอง

โทรศัพท์ : 035-375098


https://goo.gl/maps/yS4eE1pmtdp

2

ศยช.เทศบาลตำบลบางซ้าย

สำนักงานเทศบาลตำบลบางซ้าย ตั้งอยู่เลขที่ 102/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายยงค์ยุทธ ฤกษ์สมุทร

เลขานุการ :

นายแกล้วกล้า แก้วสนธิ์

โทรศัพท์ : 035-375364


https://goo.gl/maps/1WWhjAHBeVm

3

ศยช.ตำบลเทพมงคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพมงคล ตั้งอยู่เลขที่ 83/5 หมู่ที่ 8 
ตำบลเทพมงคล
อำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายประเชิญ เกตุวุฒิ

เลขานุการ :

นายเจนศักดิ์ หมื่นสุนทร

โทรศัพท์ : 035-200931

โทรสาร :035-200932


https://goo.gl/maps/sjc8HGLYrjM2

4

ศยช.ตำบลวังพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังพัฒนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 
ตำบลวังพัฒนา
อำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายอัคเดช ผ่องลำเจียก

เลขานุการ :

นายสุรศักดิ์ ตรงเที่ยง

โทรศัพท์ : 035-254050


https://goo.gl/maps/GiXumu5Fp7m

5

ศยช.ตำบลปลายกลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่ 8 
ตำบลปลายกลัด
อำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประธาน:                             

นายประยงค์ เทียนสมบุญ

เลขานุการ :

นายสมโชค มงคลยุธ

โทรศัพท์ : 035-789024


https://goo.gl/maps/jZD5zRM8KDq

 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017