สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

องค์ความรู้

งานให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
งานให้บริการประชาชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2013
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอผักไห่
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอผักไห่
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอท่าเรือ
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอเสนา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอเสนา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอวังน้อย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอวังน้อย
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภออุทัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภออุทัย
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางบาล
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางบาล
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางไทร
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอบางไทร
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 31 ตุลาคม 2017
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลในเขตอำเภอลาดบัวหลวง
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 25 ตุลาคม 2017