สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

ลิงค์หน่วยงานภายในจังหวัด

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 


ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-881581

เว็ปไซต์

-

แผนที่

https://goo.gl/maps/csga5uTzxyn

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา              


เบอร์สำนักงาน

035-241119

เว็ปไซต์

http://www.ayutthaya.go.th/pnewall.php?selnews=16&pageGr=21

แผนที่

-

 


 

 

 

 

 

 


เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-709120

เว็ปไซต์

http://www.correct.go.th/copayut/

แผนที่

https://goo.gl/maps/Q69SJFcZeaJ2

 

 

 

 

 

 

 


เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-709113

เว็ปไซต์

http://www.correct.go.th/popayut/

แผนที่

https://goo.gl/maps/EwVnJQUAEHn

 

 

 

 

 

 

 


ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-241658

เว็ปไซต์

http://www.correct.go.th/tdcayut/

แผนที่

https://goo.gl/maps/2vTco7etx4o

 

 


 

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-345518

เว็ปไซต์

http://www.correct.go.th/ydcayut/homepage.html

แผนที่

https://goo.gl/maps/yw81KBEScey

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เบอร์สำนักงาน

035-244319-20

เว็ปไซต์

http://sub.led.go.th/ayutthaya-n/

แผนที่

https://goo.gl/maps/7amWtEyawY92

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค1

เบอร์สำนักงาน

035-2469589

เว็ปไซต์

http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/index.php/2012-06-20-06-12-36/2014-10-02-14-11-46/2014-10-30-03-07-07

แผนที่

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

วันที่เผยแพร่ :

วันพุธ, 14 สิงหาคม 2013