สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -14.00 น.Show Details
นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม”
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 05 มกราคม 2018
วันที่ 5 มกราคม 2561 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 05 มกราคม 2018
วันที่ 4 มกราคม 2561Show Details
เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าขอพรและรับโอวาท
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 04 มกราคม 2018
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 10.30 น.Show Details
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 29 ธันวาคม 2017
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุม "คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2560”
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 27 ธันวาคม 2017
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินโครงการให้คำปรึกษากฎหมาย ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 27 ธันวาคม 2017
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา13.30 – 16.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณีสัญญาเงินกู้ โดยได้รับการประสานส่งเรื่องมาจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านกลึง
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 26 ธันวาคม 2017
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 –12.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลคลองน้อย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2017
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ คุมสระมัจฉากาชาด จ่ายรางวัล และ จำหน่ายบัตรงานกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2017
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2017