สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

ลงนิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา
 • วันที่: วันพุธ, 07 ธันวาคม 2016
 • สถานที่: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลลำไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อตาโล่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองลำตาเสา
 • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่: วันพฤหัสบดี, 24 พฤศจิกายน 2016
 • สถานที่: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านป้อม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเกาะ
 • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่: วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2016
 • สถานที่: ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวัดยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านกรด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบางปะหัน
 • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธี "รวมพลังแห่งความภักดี"
 • วันที่: วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2016
 • สถานที่: ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ที่มา: พระนครศรีอยุธยา
เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล