สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐Show Details
ลงพื้นที่เพื่อประสานการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช Show Details
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2016
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวShow Details
วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช)
พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2016
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)Show Details
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีแสดงความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง)
พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2016
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็น   พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชShow Details
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (7 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2016
วันที่ 20 ตุลาคม 2559  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชShow Details
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 ตุลาคม 2016