สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2017
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 – 16.00น.Show Details
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 04 ธันวาคม 2017
วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเชิญร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 45/2561
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอาทิตย์, 03 ธันวาคม 2017
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา09.00 – 10.30น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 11/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง, ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.Show Details
นายเจริญ น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 45/2561
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 27 พฤศจิกายน 2017