สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 ธันวาคม 2560Show Details
หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเดินขบวณเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก ของส่วนราชการและขบวณภูมิปัญญาท้องถิ่นของดีจังหวัดฯ ในการเปิดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2017
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านโพธิ์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 นShow Details
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติระดับตำบล เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในระดับพื้นที่
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 14 ธันวาคม 2017
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา09.30 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหน้าโคก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 13 ธันวาคม 2017
วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 12/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 13 ธันวาคม 2017
วันที่ 9 ธันวาคม 2560Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันเสาร์, 09 ธันวาคม 2017
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงบุรพกษัตริยาธิราช แห่งกรุงศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่๑/ ๒๕๖๐
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2017
วันที่ 6 ธันวาคม 2560Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน“ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลกประจำปี 2560”
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 06 ธันวาคม 2017
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 05 ธันวาคม 2017