สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 – 15.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 3/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2017
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 22 ธันวาคม 2017
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 20 ธันวาคม 2017
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 20 ธันวาคม 2017
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ 13/2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 20 ธันวาคม 2017
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 20 ธันวาคม 2017
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 07.30 – 08.30 น.Show Details
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพบปะหารือระหว่างส่วนราชการและทุกภาคส่วนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา“สภากาแฟ”แบบไม่เป็นทางการ ประจำปี พ.ศ.2561
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2017
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเกาะเรียน และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 19 ธันวาคม 2017
วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบางซ้าย และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 18 ธันวาคม 2017
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น.Show Details
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลราชคราม และศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร
พระนครศรีอยุธยา
 • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 15 ธันวาคม 2017