สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

ประกาศ  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เรื่องรับสมัครพนักทนายความกองทุนยุติธรรม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙Show Details
ประกาศ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครพนักทนายความกองทุนยุติธรรม เพื่อขึ้นบัญชีเป็นทนายความกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙
  • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2016
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถShow Details
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2016
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 30 พฤศจิกายน -0001