สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560 Show Details
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2560
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 25 เมษายน 2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมShow Details
  • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 24 เมษายน 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวShow Details
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 18 เมษายน 2017
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวShow Details
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 05 เมษายน 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งพนักงานขับรถShow Details
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อจัดจ้างในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งพนักงานขับรถ
  • วันที่เผยแพร่: วันอังคาร, 15 พฤศจิกายน 2016