สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
www.jpo.moj.go.th/ayutthaya

 

พระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  ขอเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม นิติกร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนShow Details
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม นิติกร และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 30 สิงหาคม 2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวShow Details
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • วันที่เผยแพร่: วันพุธ, 23 สิงหาคม 2017
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวShow Details
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • วันที่เผยแพร่: วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2017
รายงานการเบิกงบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560Show Details
  • วันที่เผยแพร่: วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2017
รายงานการเบิกงบ ประจำเดือนเมษายน 2560Show Details
  • วันที่เผยแพร่: วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2017